ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ (ส่วนภูมิภาค)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดที่ 2 ภาคกลางปริมณฑล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)  กลุ่มจังหวัดที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มจังหวัดที่ 2 ภาคกลางปริมณฑล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มจังหวัดที่ 5 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดที่ 11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดที่ 4 ภาคกลางตอนล่าง 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดที่ 8 ภาคตะวันออก 1 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดที่ 13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)