ประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์