รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(รับสมัครตั้งแต่ 18 ก.ค. - 31 ก.ค. 60)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
(รับสมัครตั้งแต่ 18 ก.ค. - 31 ก.ค. 60)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
(รับสมัครตั้งแต่ 15 มี.ค. - 4 เม.ย. 60)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(รับสมัครตั้งแต่ 11 ม.ค. - 31 ม.ค. 60)


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น